Hezkuntza

Hezkuntza

sábado, 29 de noviembre de 2014

Zazpigarren saio teorikoa


7. Saioa: Azaroaren 27a

 
Gaur nire taldekideek eta nik aurkezpena izan dugu eta nahiko ondo atera dela esango nuke. Jendea nahiko adi egon da eta ez da astunegia izan, hasieran izan nuen beldurretako bat. Aukeratu dugun programa oso entretenigarria eta, aldi berean, ulerterraza dela uste dut eta horrek, hein batean, asko lagundu digu. Gainera, letrekin batera eskaintzen duen musika oso ona izan da arreta geureganatzeko. Hortaz, aukeraketa ona egin dugula esan dezakegu eta egin dugun lana behar bezala azaltzea lortu dugula. Gainontzeko taldeei dagokienez, esan beharra dago oso ondo egin dutela euren aurkezpena eta denbora eta esfortzu handia eskaini diotela nabaritu da.

Seigarren saio teorikoa


6. Saioa: Azaroaren 20a

Gaurko saioan ere aurkezpenak egiten jarraitu dugu eta beste gai ugari landu izan dira. Esate baterako, batzuek konpetentzia digitalen inguruan hitz egin dute, beste batzuek IKT nola erabil daitezkeen ere azaldu dute, beste talde batek hezkuntzaren eta IKTen arteko harremana azaldu du, eskola 2.0ri buruzko aurkezpen bat ere egin da eta, azkenik, eskolan erabiltzen diren IKTak azaldu dituzte. Orokorrean, aurkezpenei dagokienez, aurrerapauso bat egon dela ikusi da. Izan ere, aipatzekoa da aurkezpenak gero eta aberasgarriagoak eta landuagoak izaten ari direla.

Bosgarren saio teorikoa


5. Saioa: Azaroaren 13a


Saio honetan, aurkezpenak egiten hasi gara eta talde bakoitzak gai bat landu behar izan du. Gaurkoan, batzuek teknologiek eskoletan nahiz gizartean dituzten abantailez hitz egin dute, beste batzuek teknologia hauek gizartean duten rola azaldu dute, beste batzuek Web 2.0-ri buruzko azalpenak eman dituzte… Oro har, oso gai interesgarriak eta landuak jorratu dituzte eta erabili dituzten IKTen bidez, klasea nahiko entretenigarria izan da.

 

Laugarren saio teorikoa


4. Saioa: Azaroaren 6a

Modulu astea

 

Hirugarren saio teorikoa


3. Saioa: Urriaren 30a: "Visiones

disruptivas de la

educación"


Madrilgo Complutense Unibertsitatean Arte Ederretako irakasle eta ikerlari den Maria Acasok metodologia berritzaileak bilatzen ditu hezkuntza aldatzeko, izan ere, bere ustez, gaur egungo hezkuntza-sistema zaharkiturik dago.

Aldi berean, ikuspuntu disruptiboak aipatzen ditu eta horien barruan irakasleek kontuan hartu behar dituzten bost oinarri azaltzen ditu:

1.     Boterea. Sistema autoritarioak demokratikoa izan beharko luke eta ikasleak ikasle ez izan eta irakasleak irakasle ez izan, hau da, “ez irakasleak” esplizituki botereari uko egin beharko lioke eta “ez ikasleak” boterea esplizituki onartu beharko luke. Gainera, ezinbestekoa da irakasleria buru bakar batekin ez identifikatzea eta lan egitea talde batean.

2.     Ikusezina. Automatikoki lan egiteari utzi eta zuhurki lan egiten hasi. Horretarako, gure pedagogia ikusezinak zeintzuk diren aztertu behar da, baita gure norabide-mailak ere. Hau guztia ez irakasleriaren noranzkoan landu behar da: nortzuk gara irakasle bezala, nolakoa da gure espazioa eta nolakoa da adierazten dugun diskurtsoa.

3.     Espazioa eta denbora. Zurruna den espazio eta denborarekin apurtu eta horiek biak malgu bihurtu behar ditugu. Espazioaren ikuspegitik, ikasgelako altzariak aldatu beharko lirateke, hormak pertsonalizatu, janaria eta musika erabili… Bestalde, denboraren ikuspegitik, ikasgelan espazioa luzatzeko, teknologia berriak erabili beharko genituzke, batez ere Twitter, Facebook, Skype edo Slideshare, gelatik kanpo bisitak egiteaz gain, eta liburuak klasean gertatzen denaren hedapenaren ordezkapen gisa erabiltzeaz gain.

4.     Informazioa. Informazio itxiaren koadroa informazio irekiaren koadro bihurtu. Horretarako, kanpoan dagoen guztia eta gure ikasleei benetan interesatzen zaiena barneratu behar da ikasgelan. Hori dela eta, ikusizko kulturarekin eta entretenimenduarekin zerikusia duen guztia sartu behar dugu. Musika erabili behar dugu, baita gure ikasleek erabiltzen dituzten lan-sistemak ere, hala nola, Spotify eta lan-zerrendak. Ikasgelan arte garaikidea gehitzea ere oso garrantzitsua da, formatu desberdinen bitartez, adibidez, Y performance-ak, bideo-artea, argazkigintza edota sare-emails-ak erabilita.  

5.     Ezagutza. Hartzaile izatetik ekoizle izatera pasatuko ginateke. Horretarako, proiektuen bidezko lanez osaturiko metodologia erabiliko genuke.

Bideo hau hiru galderekin amaitzen du igorleak:

1.     Hezkuntza-prozesuari buruz hausnartzen dugu?

2.     Metodologiei erreferentzia eginez, irakasleek bizi izan duten metodologia tradizionala erreproduzitzen dute ala askatasunez aukeratzen dituzte? Antza denez, askotan ez zaie lehenengo metodologia gustatzen, baina haiek eremu horretan murgildu izan direnez, aurrera eramateko joera dute.

3.     Lanetarako metodologia berritzaileak garatu daitezke?

domingo, 23 de noviembre de 2014

Entregatzeko bigarren lana


Aprendizaje estratégico y tecnologías de la información y la comunicación: una revisión critica

1. Laburpena:

Artikulu honetan, ikaskuntza-estrategien definizioaren eskema bat aurkezten da, ikaskuntzaren teknologien kontribuzio berrietan oinarrituta. Definizio berri honek dioenez, posibilitate teknologikoak posible egin dezake ikasle batek edo ikasle talde batek ikaskuntza estrategikoak garatzeko modu berriak erabiltzea. Hau programa informatikoen, erreminta teknologikoen edota ingurune hezigarrien bidez lortu daiteke. Testu honetan berrikusten da nola aldatzen diren ikaskuntza-estrategien ezaugarri desberdinak IKTak hezkuntzan sartzearen ondorioz. Azkenik, artikuluak erronka kontzeptual berriak eta ikerketaren etorkizuneko garapenak azpimarratzen ditu.

Beraz, atal honen helburu nagusia ikaskuntza-estrategien definizio kontzeptual berria proposatzea dela esan dezakegu, IKTek hezkuntza arloan izan duten inpaktua kontuan hartuta.

“IKT” eta “hezkuntza estrategia” hitzen esanahia urteetan zehar aldatu da. IKTak klasean txertatu zirenetik, lotura handia duten bi kontzeptu dira.  Izan ere, IKTen erabilera egokiak ikaskuntza prozesu eraginkorra lortzea ahalbidetu dezake. Horretarako, ezinbestekoa da IKT-ak kritikotasunez erabiltzea. Hau da, hezkuntza egoera ezberdinetan ondo erabiltzen jakitea.

Testuinguruotan, IKTen erabilera hezigarrien eta ikaskuntza-estrategien sorkuntzen arteko erlazioak aztertzen dira. Horretarako, estrategia horien aspektu batzuk nabarmentzen dira, hala nola, hezkuntza-egoera berriak, konpetentzien curriculuma, ikaskuntza kolaboratzailea eta ikaskuntzaren autoerregulazio eta koerregulazioa, betiere argibide gogoetatsuak, feedbackak edota metatutor batekin egindako interakzioak erabiliz.

Gaur egun, teknologia hauek abantaila asko dituzte, kasurako, tradiziozko ariketak beste era batean egiteko aukera ematen dute, problema errealak burutzea ahalbidetzen dute, ikasleen ikasketen autoerregulazio eta koerregulazio prozesuak eraldatzen dituzte, taldekideen arteko hezkuntza-harreman prozesuari buruzko informazio guztia eskuragarri jartzen dute, ikasleek informazioa bilatzeko baliabide eta modu eraginkorrak eskaintzen ditu, gizakion funtzionamendu mentalarengan eta norberaren ikasketa-prozesu kognitiboan laguntzen dute eta ikasleen ikasketa-prozesuak ebaluatzeko sistemak aldatzen dituzte. Azkenean, irakasleriak ikasleriaren aurrerapenei eta beharrezinei buruzko informazioa jaso dezakete eta, era berean, euren esku-hartzea ikasle bakoitzaren egoerara egokitu.

Bestalde, IKT-ak behin eta berriz aldatzen direla aintzat hartuz, etorkizunean nola bideratuko diren jakitea oso zaila dela esan genezake. Hala ere, ikaskuntza-estrategiei zein IKT-ei buruzko ikerketa ugari daude, zeintzuk bost taldetan bereizten diren. Esan beharra dago ikerketekin loturiko erronka berriak agertzen direla, hurrengo ardatz nagusien inguruan oinarritzen direnak: edukien pertsonalizazioa, ikaskuntza eta irakaskuntza prozesuan simulazio eta jokoak eta IKTak eta instrukzio-prozesuen erregulazioa.

Aipatutako ikerketa-lerroak haien artean gurutzatzen eta eragiten dira etengabe. Komunean duten ezaugarria da irakaskuntza eta ikaskuntza “ekologiko” baten alde egiten dutela.

2. Hitz gakoak:

Ikaskuntza-estrategiak, hezkuntza, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKTak), teknologien erabilera hezigarriak, informazio-gaitasuna, ikerketak, aldaketak, eraginak…

3. Galderak
- Zergatik da hain garrantzitsua IKTak hezkuntzan txertatzea?
- Zeintzuk dira gaur egun gai honen inguruan agertzen diren erronka nagusienak?

4. Aurkezpena

Azkenik, aurreko lan guztia hurrengo programa informatikoaren bitartez aurkeztu dugu, IKTak erabiltzeko asmoz eta entretenigarriagoa eta jasangarriagoa izateko xedearekin. Hona hemen aurkezpenaren helbidea: http://www.powtoon.com/show/cQw0d3sZmN0/

5. Nire oharrak 

jueves, 13 de noviembre de 2014

Bigarren saio teorikoa

2. Saioa: Urriaren 30a

Greba eguna!


Lehenengo saio teorikoa

 1. Saioa: Urriaren 16a

 
Gaur IKT – Informatikaren lehenengo eguna izan da eta, lehenik eta behin, ikasgaiari buruzko aurkezpena egin du irakasleak. Jarraian, aurre-ezagutzak aztertzen hasi gara. Horretarako, gai horren inguruko bideo bat ikusi dugu eta gero, begiak itxi behar izan ditugu, erlaxatzeko eta deskonektatzeko asmoz. Minutu batzuk pasata, begiak ireki ditugu eta irakasleak galdera bat egin digu gutako bakoitzari: zer etorri zaizu burura? Bakoitzak berak pentsatu duena orri batean idatzi du. Honela, hausnartzera bultzatu gaitu. Laburbilduz, lehenengo saio hau nahiko ona izan da, alde batetik, eroso sentitu naizelako eta, bestetik, metodo berritzaileak erabiltzen dituelako.